คอร์สเรียน Power Query เครื่องมือจัดการข้อมูล Excel ยุคใหม่

3,995.00 ฿ 1,995.00 ฿