สอนทำ waterfall chart (กราฟน้ำตก) เพื่อการนำเสนอข้อมูลเข้าใจได้ทันที

คลิปวิดิโอที่สอน (เป็นบันทึกสอนใน Live นะคะ)

Leave a Reply