รวม 60 คีย์ลัด (Shortcut) Excel ที่ควรรู้ถ้าอยากทำงานไวขึ้น 

หมวดที่ 1 ปุ่มลัดเพื่อการจัดการไฟล์ Excel อย่างรวดเร็ว (1-13) 0:00 1.Ctrl+F : ค้นหา 0:23 2.Ctrl+H : แทนที่ 0:47 3.Ctrl+A : เลือกทุก Cell ในชีทปัจจุบัน 0:56 4.Ctrl+C : คัดลอก (Copy) 1:18 5.Ctrl+V : วาง (Paste) 1:35 6.Ctrl+X : ตัด (Cut) 7.Ctrl+S : Save ไฟล์ 2:21 8.Ctrl+Z : ย้อนกลับ (Undo) 3:01 9.Ctrl+Y : ไปข้างหน้า (Redo) 3:30 10.Ctrl+O : เปิดไฟล์ 3:44 11.Ctrl+N : เปิด(สร้าง)ไฟล์ใหม่ขึ้นมา 4:02 12.Alt+F4 : ปิด Excel 4:19 13.Ctrl+P : สั่ง Print หมวดที่ 2 ปุ่มลัดเพื่อการปรับแต่งข้อมูล (Format Cells)อย่างรวดเร็ว (14-26) 4:57 14.Ctrl+B : ทำตัวหนา 5:03 15.Ctrl+I : ทำตัวเอียง 5:08 16.Ctrl+U : ขีดเส้นใต้ Underscore 5:48 17.Ctrl+5 : ขีดค่าข้อมูล 6:07 18.Ctrl+1 :เข้าสู่ หน้ารวม Set Format 7:05 19.Ctrl+Shift+$ : เปลี่ยนเป็นรูปแบบ ค่าเงิน 7:14 20.Ctrl+Shift+!: เปลี่ยนเป็นรูปแบบ ตัวเลข 7:27 21.Ctrl+Shift+% : เปลี่ยนตัวเลขเป็น% 7:52 22.Ctrl+Shift+# : เปลี่ยนเป็นรูปแบบ วันที่ 8:28 23.Ctrl+Shift+@ : เปลี่ยนเป็นรูปแบบ เวลา 8:43 24.Ctrl+Shift+_: เอาเส้นตารางออก 9:02 25.Ctrl+Alt+V+T หรือ Alt+E+S+T : นำรูปแบบของข้อมูลที่ copy มา ใช้(Paste Special by format) 10:22 26.Alt+Enter : ขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดียวกัน หมวดที่ 3 ปุ่มลัดใช้แทนการพิมพ์สูตรและการกดคำสั่งจากเมนูแบบปกติ (27-48) 10:42 27 Ctrl+; :พิมพ์วันที่ปัจจุบัน (Today) 10:52 28 Ctrl+Shift+; :พิมพ์เวลาปัจจุบัน 11:04 29 Ctrl+E :เติมข้อมูลอย่างรวดเร็ว (Flash Fill) 11:53 30 Ctrl+D :คัดลอกข้อมูลลงแถวด้านล่าง 12:19 31 Ctrl+R :คัดลอกข้อมูลไปใส่คอลัมน์ด้านขวา 12:48 32 Alt+; :เลือก Cell ที่ ไม่โดน Hide 13:49 33 Alt+= :Autosum 14:08 34 F4 :ทำซ้ำ , Fix cell 15:33 35 f9 :ให้สูตรคำนวณ Calculation 15:42 36 Shift+F3 :เปิดช่องใส่function (insert function) 15:58 37 Ctrl+’ :Copy+paste สูตรจากบรรทัดด้านบน *copy จริงๆนะ cell จะไม่เคลื่อน” 16:46 38 Ctrl+shift+” :Copy+paste ข้อมูลจากบรรทัดด้านบน(มาแต่ Value นะ) 17:05 39 Ctrl+K :สร้างHyperlink 17:26 40 Ctrl+F3 :เปิด Name Manager 17:41 41 Ctrl+T :สร้างตาราง (Table) 17:56 42 Alt+F1 :สร้างกราฟ (Chart) 18:11 43 Ctrl+Shift+L :สร้างที่กรองข้อมูล Filter 18:30 44 Ctrl+Alt+V :paste special 19:17 45 Ctrl+D :Duplicate (ปุ่มเดียวกับข้อ 30 แต่ทำงานต่างกันถ้าข้อมูลเป็นคนละ รูปแบบ ถ้าข้อมูลเป็น object เช่นพวกกราฟ หรือรูปภาพ ก็จะได้ผลลัพธ์แบบตัวอย่างนี้เลยจร้า) 19:58 46 Alt+F8 :open macro 20:11 47 Alt+F11 :เปิด VBA 20:24 48 Alt+down :Auto complete หมวดที่ 4 ปุ่มลัดเพื่อการเคลื่อนที่ ที่รวดเร็วบนข้อมูล excel จะช่วยได้มากอย่างเห็นได้ชัดถ้าเป็นผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากๆๆๆ (49-60) 20:47 49 Shift +space เลือกข้อมูลทั้งแถว (ตาม cell ปัจุบันที่เรา คลิกอยู่) 21:07 50 Ctrl+Home ไปยัง Cell แรก ของ worksheet 22:20 51 Ctrl+End ไปยัง Cell สุดท้าย ของ worksheet 23:03 52 Ctrl+Shift+Home คลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยัง Cell แรก ของ worksheet 24:34 53 Ctrl+Shift+End คลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยัง Cell สุดท้าย ของ worksheet 25:45 54 Ctrl+Shift++ เพิ่ม Column หรือ แถว 27:26 55 Ctrl+ – ลบ Column หรือ แถว 28:02 56 Shift+F11 เพิ่ม new worksheet 28:49 57 Ctrl+PgUp/PgDn ไปยัง Work sheet ข้างหน้า/ก่อนหน้า 30:09 58 Shift+⬆️⬇️⬅️➡️ คลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยัง Cell ถัดไปตามลูกศรเลย (คล้ายการลากเมาส์คลุมข้อมูล) 30:54 59 Ctrl +⬆️⬇️⬅️➡️ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสุดท้ายของข้อมูลตามทิศทางของลูกศร 32:59 60 Ctrl+Shift+⬆️⬇️⬅️➡️ เลื่อนเคอร์เซอร์และคลุมข้อมูลตั้งแต่ cell ปัจจุบันไปยังจุดสุดท้ายของข้อมูลตามทิศทางของลูกศร

Leave a Reply