คอร์ส Macro&VBA พื้นฐาน เพื่องานอัตโนมัติ

3,990.00 ฿ 1,990.00 ฿

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาในการทำงาน ให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว

ปูพื้นฐานการใช้งาน Macro และ VBA ตัวช่วยลดเวลาในงาน Excel  

 

Out of stock